facebooktwittermail

Ökat byggande ger högre trävarupriser

Ökat byggande gör att priserna på trävaror stiger i Europa, USA, Japan och Kina.

Under första kvartalet 2011 var den globala konsumtionen av trävaror 20 procent högre än motsvarande kvartal förra året, enligt marknadsrapporten Wood Resource Quarterly.

China driver efterfrågan. Landets egna sågverk kan inte producera så mycket trävaror som behövs och under årets två första månader låg importen 32 procent högre än motsvarande månader förra året.

Enligt Wood Resource Quarterly är det troligt att trävarupriserna stiger på många marknader under 2011. Det beror bland annat på ökad efterfrågan i Kina, behov av återuppbyggnad efter jordskalven i Japan och förbättrad marknad för ombyggnad och reparationer i USA. Tina Andersson