facebooktwittermail

Ökat antal dieselbilar

Dieselbilarna har ökat de senaste åren och antalet etanolbilar har minskat, enligt Bil Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari till mars.

Den högsta dieselandelen under jan-mars 2011 hade Jämtlands län med 75,5 procent dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 74,4 procent.

- I Jämtlands län, som har den högsta dieselandelen, är tre av fyra nya bilar dieslar i dag. Det är samma andel som i Belgien, det land i Europa som har den högsta dieselandelen, skriver Bertil Moldén, vd för Bil Sweden i ett pressmeddelande.

I Stockholms län har dieselandelen ökat från 36 procent till 63 procent under de tre senaste åren. Etanolbilsandelen har däremot minskat från 30 procent 2008 till 7 procent av de totala nybilsregistreringarna under det första kvartalet i år.
ATL.nu