facebooktwittermail

Optimismen ökar i lantbruket

Under andra halvåret 2016 började EU:s lönsamhetsindex för lantbruket att vända uppåt. De svenska lantbrukarna hör till de mest positiva.

Fläskproducenterna upplevde en bättre lönsamhet tredje kvartalet 2016.
Fläskproducenterna upplevde en bättre lönsamhet tredje kvartalet 2016.

[STOR]

Till tredje kvartalet 2016 vände EU:s lönsamhetsindex för lantbruket uppåt, detta efter att i stort sett ha fallit sedan första kvartalet 2014. Bidragande orsaker är en markant ökad export till Kina, framför allt av fläsk, men även en vändning av lönsamheten för mjölkbönderna.

EU:s lönsamhetsindex för lantbruket visar lantbrukarnas uppfattning om nuvarande och förväntade framtida ekonomiska situation på gården. Undersökningen görs i tio av EU:s medlemsländer och sammanställs av Copa-Cogeca.

Sverige i topp

De länder som hade det högsta nationella indexet för tredje kvartalet 2016 var Sverige, Italien, Danmark och Rumänien.

Av de 500 lantbrukare som intervjuats i Sverige anser 35 procent att lönsamheten är relativt god. Men det skiljer mellan produktionsinriktningarna. Framför allt gäller det mellan grisproducenter, som upplevde att lönsamheten var bättre, och mjölkproducenterna som upplevde en sämre lönsamhet.

– På köttsidan i Sverige har efterfrågan från konsumenterna på inhemskt kött gått igenom, det har den inte gjort på samma sätt inom övriga EU, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult, som en delförklaring till den stigande optimismen i Sverige.

EU-stöd kan påverka index

Om utvecklingen framöver säger Jimmy Larsson:

– Produktionen gått ned på EU-marknaden, vilket kan ge påverkan på kort eller lång sikt beroende på hur produktionen utvecklas.

Lägst låg de nationella indexen för Belgien respektive Tyskland vilket bland annat berodde på väderförhållanden, politiska beslut och sjunkande priser på lantbruksprodukter.

– Det kan vara så att de nationella indexen påverkas av hur långt man kommit med utbetalningen av EU-stöd i de olika länderna, säger Jimmy Larsson.

Danmark stod still

Det enda av de tio länderna där det nationella indexet inte ökade mellan första och tredje kvartalet 2016 var Danmark.

Orsaken till försämringen uppges vara spannmålspriser och viss lagstiftning som underminerar konkurrenssituationen för grisproducenterna.