facebooktwittermail d

Ökande angrepp på yngre granar

Skogsstyrelsen ser ökande angrepp av granbarkborre även på yngre granar i framför allt Svealand.

– Klimatändringen kräver ett nytt tänkande kring gallring av gran, säger Patrik Karlsson.