facebooktwittermail d

Ökade kostnader pressar svenskt lantbruk

De höga priserna på energi, foder och drivmedel håller nere lönsamheten för svenska lantbrukare. Och de lägre marginalerna väntas prägla även 2022, trots höga priser på spannmål och kött. Det visar en ny rapport från Ludvig & Co.