facebooktwittermail d

Högre inkomster för jordbrukare

Ny statistik visar att jordbrukshushållens inkomster ökade med i snitt 25 700 kronor för helåret 2017 jämfört med 2016. Men under 2018 tros inkomsterna ha minskat igen.