facebooktwittermail d

Ökade avverkningar efter prishöjningar

Prishöjningarna på timmer verkar ha gett resultat. Den anmälda avverkningsarealen ökade under juni och juli 2017.

Högre priser ser ut att resultera i ökade avverkningar.
Högre priser ser ut att resultera i ökade avverkningar. FOTO: MATS P OSTELIUS

Den anmälda avverkningsarealen ökade med 7 respektive 4 procent under juni och juli jämfört med motsvarande månader förra året, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Under juni 2017 ökade den anmälda avverkningsarealen med 7 procent till 24348 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 14 av 21 län. Sett till landsdelar ökade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar förutom norra Norrland.

Under första halvåret 2017 jämfört med 2016 har det anmälts 2 procent större areal. Mest tydlig är ökningen i Götaland.

Under juli 2017 ökade den anmälda avverkningsarealen med 4 procent till 19832 hektar jämfört med motsvarande månad förra året. På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 14 av 21 län. Sett till landsdelar ökade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar förutom norra Norrland.

Under våren höjde virkesköparna timmerpriset runtom i landet, med början i södra Sverige. I norra Sverige kom prishöjningarna i början av juli.

LÄS OCKSÅ Rekordår för sågverken

LÄS OCKSÅ: EU-domstolen stoppar avverkning

PREMIUM. Unik skogsmaskin testas i skarpt läge