facebooktwittermail d

Ökad virkesexport när Norra Skog styr om massaveden i norr

Starten av Metsäs nya massabruk i Kemi gör att Norra Skog styr om massaved från Billeruds bruk i Karlsborg till Finland. 

– Ökad konkurrens på virkesmarknaden gynnar alla skogsägare, säger Patrik Jonsson på Norra Skog.