facebooktwittermail

Ökad vinst för Danone

Franska mejerikoncernen Danone ökade sin vinst före skatt för helåret till 2,5 miljarder euro (2,0).

Omsättningen steg med 6,9 procent under helåret.

Målsättningen för 2011 är att försäljningen ska öka med 6-8 procent.ATL.nu