facebooktwittermail

Ökad vinst för Billerud

Papperstillverkaren Billerud redovisar en vinst före skatt på 308 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010, jämfört med 204 miljoner kronor för ett år sedan.

Nettoomsättningen uppgick under samma period till 2 279 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2 060 miljoner kronor ett år tidigare.

- Vi går ut ur 2010 med en rörelsemarginal om 15 procent för
förpackningspapper för det fjärde kvartalet, säger en nöjd Per Lindberg, vd och koncernchef, i en kommentar.

Höjer utdelningen


Nettoomsättningen för helåret 2010 uppgick till 8 828 miljoner kronor, en ökning med 14 procent. Periodens resultat uppgick till 705 miljoner kronor (165) och resultat per aktie blev 6,84 (2,04).

Rörelseresultatet uppgick till 1 037 miljoner kronor (300), vilket motsvarar en marginal på 12 procent (4).
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,50 (0,50) per aktie för 2010.

Enligt koncernledningen är förutsättningarna goda för en fortsatt positiv utveckling inom segmenten för förpackningspapper och förpackningspapperslösningar under 2011.

"Goda utsikter finns för ytterligare prisökningar i lokal valuta för förpackningspapper", skriver Billerud och konstaterar att detta motverkar valutaeffekten av att euron försvagats mot kronan. ATL.nu