facebooktwittermail

Ökad trävaruexport trots corona

Den svenska exporten av sågade trävaror gick upp med 10 procent till och med augusti i år, med stora ökningar till bland annat USA, Kina, Tyskland och Egypten.

Den svenska exporten av sågade trävaror har ökat på många av de största marknaderna, förutom Storbritannien.
Den svenska exporten av sågade trävaror har ökat på många av de största marknaderna, förutom Storbritannien. FOTO: ANN LINDÉN

Trots pågående pandemi runt om i världen ökade den svenska exporten av sågade trävaror med 10 procent till och med augusti i år. Det visar den senaste statistiken från Skogsindustrierna.

Framför allt är det exporten av sågad gran som ökar, upp med 20 procent till 2,2 miljoner kubikmeter. Totalt sett var exporten av furuvaror större, knappt 3,5 miljoner kubikmeter, samtidigt som ökningen var mindre, 8 procent. Hyvlade varor av bägge träslagen ökade med 8 procent till 3,5 miljoner kubikmeter.

Bland de stora marknader som ökade mest fanns USA, upp 80 procent, Kina ökade med 37 procent, Tyskland med 22 procent och Egypten med 15 procent. Exporten till Sveriges enskilt största exportmarknad, Storbritannien, minskade däremot med 11 procent.