facebooktwittermail

Ökad risk för vilt på vägen

Under våren och försommaren ökar antalet viltolyckor. Det beror på att älg och rådjur stöter bort förra årets ungar.

Under den här tiden gäller det att vara extra uppmärksam när du är ute på vägen, uppger Älgskadefondsföreningen i ett pressmeddelande.

SLU-forskning med GPS-märkta älgar har visat att älgarna i Sydsverige kalvar betydligt tidigare än vad man tidigare trott, vilket innebär att även kalvavstötningen sker tidigare.

Individuellt


- Tidigare antaganden har baserats på älgforskning i Västra Götaland. Men sedan vi börjat med GPS-märkning av älgar i Växjöområdet har det visat sig att älgkorna i Sydsverige kalvar så tidigt som i början av maj, berättar professor Göran Ericsson vid institutionen för vilt, fiske och miljö.

Kalvavstötningen är individuell från den ena älgkon till den andra. En del stöter bort sina kalvar två-tre veckor innan de ska kalva, medan andra kan vänta längre.

Vissa kor kan stöta bort sina kalvar så tidigt som i mitten av april. ATL.nu