facebooktwittermail d

Ökad risk för resistens hos rapsbaggar

Ett av tre godkända preparat är redan verkningslöst och rapsodlare uppmanas att respektera bekämpningströsklarna för att inte resistensen ska öka.