facebooktwittermail d

Ökad risk för höstsmitta av rödsotvirus och snömögel

Växtskyddscentralen varnar för höstsmitta av rödsotvirus. En varm höst har också gjort att grödorna hunnit växa mer än vanligt. Snön som kom i veckan ökar risken för snömögel om den ligger kvar länge på otjälad mark.