facebooktwittermail d

Ökad rådjursstam oroar skogsägare på Gotland

Rådjuren blir bara fler och fler vilket oroar skogsägarna på Gotland.

Trots att jakten ökar på Gotland och att allt fler rådjur dödas i trafiken minskar inte stammen. Påverkan på skogen är nu så stor att Skogsstyrelsen går ut med speciella rekommendationer om hur skogsägarna ska agera mot rådjuren.

I morgon onsdag anordnas även en informationsträff i Visby för att svara på frågor från oroliga skogsägare.

"Det märks även i skogen där vi oftare ser skador orsakade av rådjur. Det är främst i plant- och ungskogar som rådjuren kan orsaka skada genom bete eller fejning" säger Jonas Löfstedt, distriktschef på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen anser att jakttrycket kan behöva ökas, åtminstone i utsatta områden. Dessutom föreslår man att ägarna viltskadeskyddar tallplantor de två första åren efter plantering.