facebooktwittermail d

Ökad press på bättre djurtransporter

Bötfäll de länder som inte lever upp till goda djurtransporter. Uppmaningen skickas av EU-parlamentet till EU-kommissionen med krav på hårdare tag.

EU-parlamentet vill ha bättre djurtransporter. Arkivfoto.
EU-parlamentet vill ha bättre djurtransporter. Arkivfoto. FOTO: HELGE RUBIN

Ledamöterna vill även att kommissionen tar fram regler för hur länge olika djur får fraktas och utvecklar en strategi för att övergå från transport av levande djur till att i stället frakta kött.

”Djuren behöver värdiga förhållanden och det minsta vi kan kräva är att lagen följs. Med beslutet så säger EU-parlamentet att vi vill att en formell granskningsprocess inleds mot EU-kommissionen, som brustit i sitt ansvar”, säger svenska ledamoten Fredrick Federley (C) i ett uttalande.

Vill lagstifta

Kollegan Jakop Dalunde (MP) hoppas på fler åtgärder framöver.

"Frågan om djurs välbefinnande är en politisk fråga som kommissionen måste ta upp med ett ambitiöst lagstiftningsförslag. Vi kommer kämpa för det under nästa mandatperiod", skriver Dalunde.