facebooktwittermail d

Ökad oro för grovfoderbrist inför vintern

I spåren av sommarens torka med svaga eller uteblivna vallskördar börjar allt fler oroa sig för grovfoderbrist i vinter. Det gör att handeln med foder börjar komma i gång men att utbudet är lågt.