facebooktwittermail d

Ökad omsättning för Mellanskog

Mellanskog ökar omsättningen för det tredje kvartal med 25 miljoner kronor jämfört med samma period 2014.

Enligt Karlsson drivs omsättningen på 2 122 miljoner kronor upp av skogsägarföreningens "målmedvetna arbete med tjänsteutbudet" samt ökad leveransvolym och högre andel timmer.

"Våra skogstjänster blir allt mer efterfrågade. Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning inom bland annat skötsel, redovisning och generationsskiften. Det gör skogsägandet enklare och framgången för tjänstesegmentet gläder mig" menar Sture Karlsson.