facebooktwittermail d

Ökad omsättning för hushållningssällskapen

Omsättningen för landets hushållssällskap har ökat stadigt sedan 2015, det visar nya siffror för 2020.

Arkivbild från Hushållingssällskapets fältförsök i Skåne.
Arkivbild från Hushållingssällskapets fältförsök i Skåne. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Totalt omsatte sällskapen 848 miljoner kronor 2020, att jämföra med 830 miljoner kronor 2019 och 679 miljoner kronor 2015. Alla förbund utom Norrbotten-Västerbotten visar också på vinst efter skatt. Minskade kostnader i och med corona, ökat lönsamhets- och kundfokus samt positiva effekter av tidigare sammanslagningar av sällskapen nämns som bidragande orsaker i ett pressmeddelande.

– Förklaringen är dels att våra åtta naturbruksgymnasier är knökfulla. Det senaste året har vi ökat med nästan hundra elever och vi ser ingen avmattning. Sen är det all time high när det gäller markkartering, något som är intimt förknippat med precisionsodling. 2019 var det 75 000 hektar och 2020 var det 120 000 hektar, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapens förbund.

Hur stor del av försäljningsökningen beror på prishöjningar till bönderna och hur stor del beror på att fler efterfrågar mer av era tjänster?

– Fel fråga. Det är marginellt, om ens något som är kopplat till prishöjningar, säger Jesper Broberg.

Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapens förbund.
Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapens förbund. FOTO: LANTMÄNNEN