facebooktwittermail d

Ökad omsättning för HK Scan

HK Scan-koncernen redovisar en omsättningsökning med 14,8 procent under fjärde kvartalet samtidigt som resultatet sjönk. Förklaringen är försämrad efterfrågan och ökade kostnader på samtliga marknader.

Slakterikoncernens HK Scans anläggning i Kristianstad.
Slakterikoncernens HK Scans anläggning i Kristianstad. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

I december sålde HK Scan sin baltiska verksamhet. Affären slutförs under andra hälften av 2023 och den baltiska marknaden ingår inte i kvartalsrapporten. Omsättningen i den kvarvarande verksamheten i Finland, Sverige och Danmark ökade i alla tre länder och landade på 513,6 miljoner euro motsvarande 5 788 miljoner kronor, jämfört med 447,5 miljoner euro sista kvartalet 2021.

En förklaring är högre försäljningspriser till följd av att stark inflation. Omsättningen ökade i alla försäljningskanaler och på samtliga tre hemmamarknader.

Rörelsevinsten uppgick till 5,1 miljoner euro (11,6). Den främsta orsaken till tappet var väsentligt ökade kostnader för energi och logistik samt försvagad konsumentefterfrågan.

– Den danska affärsenheten fortsatte sin starka utveckling under hela året och förbättrade sitt jämförbara rörelseresultat. I Finland och Sverige var det jämförbara rörelseresultatet lönsamt, men en exceptionellt stark kostnadsinflation, särskilt uppgången i energipriserna, överträffade alla prognoser och försvagade rörelseresultatet, skriver tillförordnade vd Juha Ruohola, i en kommentar till rapporten.

För 2023 bedömer HK Scan att det jämförbara rörelseresultatet kommer att förbättras från 2022. Året kommer väsentligt att påverkas av hur inflationen utvecklas och konsumenternas köpkraft. ”Å andra sidan kommer energi- och logistikkostnaderna i början av 2023 att ligga på en mer måttlig nivå jämfört med toppen 2022”, skriver bolaget i rapporten.