facebooktwittermail

Ökad omsättning för BM Agri

Jordbruksföretaget BM Agri ökade omsättningen rejält för 2015 och slår till med en utdelning om 1 000 kronor per aktie.

Nettoomsättningen för BM Agri 2015 ökade ordentligt och blev 581 miljoner kronor jämfört med 2014 års 386 miljoner. Ökningen beror framförallt på att BM Agri nu kan dra nytta av förvärvet av Söderslätts spannmålsgrupp som slutfördes 2014.

– Vi får nu fullt utslag på det förvärvet, säger Matilda von Rosen, vd på BM Agri.

Sämre resultat än förra året

Det slutgiltiga resultatet efter skatt blev 4,3 miljoner kronor, vilket är något mindre än förra årets resultat som landande på 4,8 miljoner kronor.

– Vi fick göra en avskrivning på spannmål och gödsel i december på grund av att priserna sjunkit under hösten, fortsätter Matilda von Rosen.

Delat ägande med Mellby Gård

Styrelsen beslöt också om en aktieutdelning om 1 000 kronor per aktie. Moderbolaget BM Agri Holding AB, med grundaren Mats Eriksson som huvudägare, innehar 1 000 aktier vilket motsvarar cirka 56 procent av aktieinnehavet.

Den andra stora ägaren är Mellby Gård som äger 667 aktier, vilket motsvarar cirka 38 procent av aktieinnehavet. Dessa två har alltså 94 procent av det totala innehavet.

Andra aktieutdelningen

Den totala utdelningen var på 1,6 miljoner kronor och det är den andra aktieutdelningen företaget gör sedan starten för tio år sen.

BM Agris huvudsakliga verksamhet består av handel med spannmål, oljeväxter och mineral, samt terminshandel med olika jordbruksderivat.