facebooktwittermail d

Ökad nettoomsättning för Rottneros

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 71 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-1). Rörelseresultatet (ebit) landade vid 101 miljoner kronor (4).