facebooktwittermail d

Ökad lastkapacitet och större lastutrymme

Kesla har i flera år misstänkt att den faktiska lastkapaciteten är högre än den angivna, och som ett resultat av detta har det finska bolaget nyligen fått tillbaka ett testresultat som gör att företaget väljer att höja lastvikterna. Förändringen gäller nysålda vagnar från och med maj månad.

FOTO: DAVID LARSSON

Exempelvis har seriens minsta skogsvagn, Kesla 104, nu en lastkapacitet på tio ton i stället för tidigare nio. Som en konsekvens av detta har även lastutrymmena ökats något, från 2 till 2,4 kubikmeter medan Kesla 124H/HD-modellerna har ökats från 2,6 till 2,7 kubikmeter. Däremot är lastutrymmet i den största 144-vagnen oförändrat; 3,2 kubikmeter. Lastkapaciteten har däremot vuxit från 12 till 14 ton.

Alla skogsvagnar kan nu även fås med bioenergiplåtar som ger ökade användningsmöjligheter. Förbättringarna har blivit möjliga genom ett typgodkännande enligt EU:s ramavtal, kallat 167/2013. För typgodkännande måste vagnen vara försedd med fyrhjulsbromsar med två bromskretsar, kravenliga lyktor och däck av en viss storlek. Typgodkända vagnar känns igen på typgodkännandeskylten. Den högsta tillåtna hastigheten för dessa vagnar är 30 kilometer i timmen.

FOTO: DAVID LARSSON