facebooktwittermail d

Ökad kontroll av livsmedelskedjan i framtiden

Regeringen tillsätter en utredning för att minska fusket i hela livsmedelskedjan från foder till maten på konsumenternas tallrikar.