facebooktwittermail d

Ökad konkurrenskraft är inte lika med höjd beredskap

Mer internationellt framgångsrika jordbruksföretag betyder inte nödvändigtvis större livsmedelstrygghet.