facebooktwittermail d

Ökad japansk import av timmer väntas

Den japanska importen av timmer, sågade trävaror och plywood väntas under 2011 bli den största sedan 2008.

Japan är i akut behov av nödbostäder och träprodukter sedan delar av landet bokstavligt talat slagits i spillror vid jordbävningen och tsunamin tidigare i år.

Ökar på längre sikt


Landet är redan i dag en av världens största importörer av trävaror. Under 2010 steg importen med 20 procent till mer än tio miljarder dollar - och på sikt kommer importen av timmer och plywood att öka ytterligare, spår nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

Trävaruimporten lär, enligt WRQ, visserligen inte ta fart inom den närmaste framtiden. Men så snart vägar och hamnar har röjts undan och infrastrukturen åter fungerar väntas den komma i gång.

Inom sex till tolv månader kommer efterfrågan på timmer från bland annat Kanada, Ryssland, Sverige och Finland med största sannolikhet att öka, skriver WRQ.

Importen av plywood väntas även fortsättningsvis komma från producenter i Malaysia, Indonesien och Kina. ATL.nu