facebooktwittermail d

Ökad invägning av ekologisk mjölk 2020

Drygt 17 procent av den totala mjölkinvägningen bestod av ekologisk mjölk 2020, visar ny statistik från Jordbruksverket.