facebooktwittermail

Ökad handel med flis

Den globala handeln med massaflis gick starkt framåt 2010 efter en kraftig nedgång under 2009.

Kina är på väg att bli världens största flisimportör, rapporterar Wood Resource Quarterly.

Den globala flishandeln ökade med 25 procent under 2010 till följd av ökad produktion av massa och papper över hela världen.

Kina har ökat sim massaflisimport med över 400 procent under de senaste två åren.Torbjörn Esping