facebooktwittermail d

Ökad försäljning för Billerud Korsnäs

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs spår oförändrade massavedspriser under andra kvartalet.

FOTO: BRITA NORDHOLM

Billerud Korsnäs ökade försäljningen men minskade vinsten under det första kvartalet i år. Rörelseresultatet drogs ned av effekter från 2016, bland annat starten vid Rockhammars bruk efter ombyggnader.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs hade vinstvarnat inför rapporten, i spåren av nya oplanerade kostnadsökningar.

Rörelseresultatet blev 550 miljoner kronor, vilket låg mycket nära analytikernas förväntningar på 551 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Nettoomsättningen var 5636 miljoner kronor, vilket också var nära förväntningarna på 5614 miljoner kronor.

Efterfrågan och orderläget förväntas vara starka för samtliga affärsområden under det andra kvartalet, med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden. Billerud Korsnäs tror inte att det blir några förändringar i massavedspriserna under det andra kvartalet, jämfört med det första.

Billerud Korsnäs första kvartal 2017

Omsättning: 5636 miljoner kronor (5357)

Rörelseresultat: 550 miljoner kronor (658)

Resultat före skatt: 512 miljoner kronor (620)

Aktien hittills i år har gått ner med drygt 9 procent.