facebooktwittermail

Ökad flisimport när massavedspriset stiger

Importen av flis var den näst högsta någonsin under sista kvartalet i fjol. Orsaken är den senaste tidens uppgång för priset på massaved.

Den svenska importen av flis ökar kraftigt. Det gäller bland annat bränsleflis, som här vid värmeverket i Värtan.
Den svenska importen av flis ökar kraftigt. Det gäller bland annat bränsleflis, som här vid värmeverket i Värtan. FOTO: DAVID LARSSON

Hög efterfrågan, stigande försäljningspriser och utbyggnad av industrikapaciteten ledde under fjolåret till höjningar av priset på barrmassaved i flera steg. Det har i sin tur lett till en kraftig ökning av flisimporten, skriver Wood Resources International, WRI. Sett till helåret i fjol var flisimporten dubbelt så stor som fem år tidigare, och under sista kvartalet var importvolymen den näst största någonsin.

Mest från Lettland

Historiskt har det mesta av den importerade flisen gått till massaindustrin men under de senaste två åren har importen av bränsleflis ökat, framför allt från Norge. Importen av flis från barrved kommer i fallande ordning från Lettland, Norge, Estland och Finland, som tillsammans står för 95 procent av volymen. Av de fyra exportländerna var kostnaderna för flisen under fjolåret lägst från Norge medan den finska flisen var dyrast. Detta beror bland annat på vilka sortiment som importeras från respektive land eftersom bränsleflisen är billigare än massavedsflis.

LÄS OCKSÅ: Massavedsbrist ger små marginaler

LÄS OCKSÅ: Dyr import när industrin behöver mer massaved

LÄS OCKSÅ: "Se över era tak - nu"

LÄS OCKSÅ: Fem faktorer som talar för flis