facebooktwittermail d

Carl Johan Moberg: Ökad efterfrågan av fler trädslag ger lönsamt skogsägande

Som markägare ska man se det som en möjlighet att intresset för råvaror från skogen ökar även om utbudet av just gran kan bli lägre i framtiden.

Hej! Verkar som det råder en brist på gran för sågverken. Hur kommer det då se ut i framtiden nu när andelen gran förväntas minska tror du? Tänker dels på grund av överavverkningar i spåren av granbarkborren men dels även på att många vill skapa mer blandskog för framtiden. Kjell Eriksson

Hej Kjell!

Om vi börjar med att göra en marknadsutblick. Precis som du skriver råder det, lågkonjunktur till trots, stor efterfrågan på granvirke hos sågverken men även på granmassaved till massaindustrin. Vi har en stabil inhemsk användning av virke till sågade trävaror samtidigt som efterfrågan från utlandet är stor. Den historiskt låga svenska kronan gör att det blir “rea” att handla i Sverige. Utbudet är dessutom begränsat i andra länder i spåren av sanktioner mot Ryssland och Belarus. Dessutom ska skogen i Europa hjälpa oss i övergången till ett mer fossilfritt energisystem. 

Gran är det vanligaste trädslaget i byggnationer, som konstruktionsvirke, till paneler och mycket annat. Att granen är så populär att använda beror mycket på att det är ett trädslag som har egenskaper som gör det lätt att använda med goda resultat. Vi ser också att produkterna av gran utvecklas. Råspontluckan till exempel som har  börjat ersätta limträskivor i byggen. Vi ser också att man idag bygger nytt i trä med utgångspunkten att virke ska kunna gå att återanvändas. Smart!

Erfarenheten och kunskapen att använda gran till byggen är stor. Blickar man bakåt så var dock furu vanligare när man timrade hus och gjorde panel. Så efterfrågan på gran beror nog också mycket på trenden och vanan att använda den.

Så för framtiden då. Tyvärr har det avverkats mycket gran för tidigt efter angrepp från granbarkborren. Detta har ju även skett utomlands. Utbudet av gran kommer förmodligen att vara lägre i framtiden. Men samtidigt har vi stora arealer med gran som växer varje år och kommer bli avverkningsmoget. Tänk er bara alla stora planteringar efter stormen Gudrun som på vissa ställen redan gallrats och växer på bra för framtiden. För gran kommer även i framtiden att växa bra på de marker som det är lämpligt att plantera gran på. I blandskogarna kommer även gran att växa, dock en mindre andel. Men jag tror att sågutbudet på en granstock kommer behöva öka mer i framtiden, för att möta efterfrågan på sågbart virke.

Sen tror jag att man inom byggsektorn kommer få anpassa sig efter vad som faller ut från skogen. Tall går ju att använda till så mycket mer än bara tryckt trall och visst skulle det vara spännande med att bygga mer med lövvirke i framtiden. De gamla klassiska korsvirkeshusen har ju ofta en stomme i ek och jag har sett ett nybyggt korsvirkeshus där man tagit tillvara självdöda almar till stomme.

Som markägare ska man se det som en möjlighet att intresset för råvaror från skogen ökar, vilket ger fina möjligheter till ett aktivt och lönsamt skogsägande.

Carl Johan Moberg

Marknadschef Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten