facebooktwittermail d

”Öka stöden till natur- och kulturvård i skogen”

Sverige har prioriterat bort skogen inom den EU-gemensamma jordbrukspolitiken – vilket har fått kritik från EU. WWF vill att regeringen kraftigt höjer de nationella stöden för att kompensera bortfallet från EU-stöden.

Urskog
Naturvården i skogen kräver mer stöd. Utnyttja de nationella stödens möjligheter, skriver företrädare för WWF. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För att värna om skogens naturvärden har vi i Sverige till nyligen haft både ekonomiska stöd till skogsägare som är nationella och EU-gemensamma – varav de sistnämnda går under EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Cap).

Men nu har skogsåtgärderna helt prioriterats bort, till förmån för insatser i jordbrukslandskapet, i den svenska strategiska planen för implementeringen av CAP.

Till följd av detta har EU-kommissionen nyligen kommit med kritik mot den svenska strategiska planen, där de menade att den inte är tillräckligt grön. Det vill säga, den konstaterar att Sverige inte har inkluderat åtgärder för ett hållbart skogsbruk och har därför bett regeringen att återkomma med förslag på hur det ska lösas utanför Cap. Regeringen ska även förklara varför skogsinsatser, som funnits med tidigare, har tagits bort.

Regeringen har motiverat sitt agerande genom att påpeka att de i stället ska satsa på de nationella stöden för natur- och kulturåtgärder i skog (NOKÅS) som är ett statligt stöd som går via Skogsstyrelsen.

WWF vill därför se att regeringen gör som den har lovat genom att kraftigt öka stöden för natur- och kulturåtgärder i skogen (NOKÅS). Stöden bör vara välriktade och gå till naturvårdande skötsel och restaurering – och det utan att det innebär mindre pengar för skydd och skötsel av områden som är formellt skyddade.

Under sommaren ska regeringen svara på EU-kommissionens kritik och i höst ska den nya jordbrukspolitiken godkännas av EU.

WWF uppmanar regeringen att, i samband med sitt svar till kommissionen, presentera en plan på hur stöden för NOKÅS kan utvecklas och stärkas. Och att den då på allvar visar att den värnar om arbetet för att stärka och restaurera naturvärden i den svenska skogen. Det skulle inte bara gynna naturen utan också glesbygden.

Peter Roberntz, senior rådgivare skog

Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy