facebooktwittermail d

Öka lönsamheten med en aktiv styrelse

Rådgivare, styrelse eller gårdsråd – vem ska jag som företagare få hjälp av i viktiga beslutsprocesser? ATL:s ekonomicoach ger råden som hjälper mot att bli hemmablind.

FOTO: ATL

Jag och min kompanjon driver ett jordbruk i driftsbolag sedan 8 år. Förra året fick jag möjlighet att förvärva en egen fastighet. Verksamheten har vuxit sedan starten både i omfattning och inriktning. Vi har bland annat djurproduktion, växtodling och entreprenad. Vi har i år påbörjat bygget av vårt nya grisstall. Det kommer hela tiden nya idéer som vi vill satsa på och nu har vi kommit till en punkt där vi inte vet vad som är bäst.

Både jag och min kompanjon vill utveckla företaget och samtidigt vill vi tjäna pengar och skaffa oss god privatekonomi. Hittills har vi fixat det mesta själva, givetvis med hjälp av olika finansieringar, men nu skulle vi vilja ha hjälp i beslutsprocesserna. Kan vi få tips hur vi gör bäst – är det styrelse eller något annat? Vad ger oss 'value for money'?

/Bonden i byn

Jag som rådgivare tycker att svaret är enkelt, använd en eller två rådgivare som besitter rätt kompetens och som ni har förtroende för. Men det är olika och det ska passa ert företag och hur ni jobbar i dag. Priset på en utförd tjänst upplevs aldrig för högt om uppdraget ger det utfall som efterfrågas.

Ni har ett driftsbolag som jag tolkar är ett aktiebolag. I aktiebolag ska det finnas en styrelse. Tyvärr är det alltför många lantbruks-AB som har en ”vilande” styrelse som består av ägaren och en till som ofta är en partner. Det första steget är att tillsätta en styrelse som förutom ägarna består av extern kompetens. Välj bort kompisar även om du tror de har rätt kompetens. Behåll kompisar som vänner utanför styrelserummet. Hitta en eller två personer som har kompetens inom era verksamhetsområden men även från andra områden. Det ska vara någon som kan tillföra ert företag något mer än det ni själva kan och som kan vara ett bra bollplank. Den ska stödja och komplettera er som ägare och vara bra på att analysera. Det är också viktigt att våga ifrågasätta era nya projekt, det behövs för att ni ska göra rätt analys till innan ni satsar.

Om du har verksamheten i enskild firma är det du som äger och driver. Du kan inte ha en styrelse men likväl kan det finnas ett behov av något liknande. Gårdsråd är en arbetsform som finns för företag där styrelse inte är aktuellt. Det är ofta en eller två externa personer; rådgivare, mentor eller specialister, som tillsammans med ägaren jobbar för företagets bästa. Det behöver vara ett par möten per år och det fungerar bäst om det är ägaren som driver gårdsrådet. Det är ägaren som har ansvaret och gårdsrådet fungerar främst som ett bollplank. Det viktiga är dock att det finns kontinuitet i avstämningar, och inte om det är ett gårdsråd eller ett par rådgivare som arbetar med företaget.

Det är skillnad i ansvar för en styrelse och ett gårdsråd. I en styrelse har alla ett formellt ansvar för företagets beslut medan ett gårdsråd endast har en rådgivande roll, alltså inget formellt ansvar.

Förnya en styrelse eller val av rådgivare när det är dags för större förändringar i företaget. Det är lätt att bli hemmablind och det kan finnas behov av annan kompetens.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu