facebooktwittermail d

Lantmännens vd: ”Ohållbart även med rekordresultat”

– Den kraftiga inflationen gör att Lantmännens marginaler sjunker trots rekordresultat 2022 och koncernen kommer att behöva höja sina priser ytterligare i år, säger bolagets vd Magnus Kagevik.