facebooktwittermail

”Hotet mot det hållbara samhället”

När skogsnäringen blir Extinction Rebellions måltavla är det samhällsbyggarna i det hållbara samhället som attackeras.

Trä bygger landet, i stället för stål och betong. FOTO: KJELL-ARNE LARSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Svensk skogsnäring är under attack. Som ATL har rapporterat har klimataktivister i Extinction Rebellion på kort tid genomfört en lång rad aktioner mot svenskt skogsbruk. Och de drar sig inte för att bryta mot lagen.

Organisationens aktioner mot skogsbruket bör också ses som en del i en större konflikt – den om människans roll i naturen. Idéerna om att människan inte ska bruka naturen förenar aktivisterna som försöker stoppa skogsbruk, de militanta djuraktivisterna som hotar bönder och de så kallade aktionsgrupperna mot jakt.

Ofta försöker dessa grupper framställa det som att allvaret i klimathotet kräver agerandet. Eller att de bara tänker på djuren. Men det som styr grupperna är i grunden en radikal natursyn.

Kärnan i strävan är att människan ska ut ur naturen. Hon ska inte bruka den. Dagens stora vurm för urskogar bör förstås ses i det här ljuset. Att begränsa människans alla aktiviteter ses som den allrådande lösningen. Men det är en återvändsgränd.

Ska vi klara av den akuta omställningen till ett hållbart samhälle behöver vi ta till vara på naturens produkter och, likt jord- och skogsbrukare, arbeta med naturen. Så får vi fram virke till husen och mat på tallriken. Så ställer vi om till ett hållbart samhälle.

När skogsnäringen blir Extinction Rebellions måltavla är det samhällsbyggarna i det hållbara samhället som attackeras. Det är ohållbart.