facebooktwittermail d

”Häxjakten på jordbruket måste upphöra”

Svenskt jordbruk är viktigt för vårt klimat, miljö och tillväxt, samtidigt som det är världsbäst på djurhållning. Men för att jordbruket även i framtiden ska tillåtas vara det behöver den rådande häxjakten upphöra, skriver Johannes Thernström (M).

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: KERSTIN DAVIDSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Avslöjandet av hur kor och grisar plågades på ett Kravmärkt slakteri i Skåne är förskräckligt. I Sverige har vi lagar som ska skydda djuren men dessvärre finns det personer som inte följer dessa lagar och de ska straffas för det. Tyvärr kan vi se att hela djurhållningsbranschen drabbas av hat och hot för att några få inte följer de viktiga reglerna.

Tonen i debatten som följer efter ett avslöjande om vanvård i svensk djurhållning är destruktiv. Bilden som målas upp av svensk djurhållning, pådriven av radikala organisationer, är inte rättvisande.

Svenskt jordbruk är bland de bästa i världen – för djuren, klimatet och miljön. Verksamheten med uppfödande av djur är helt avgörande för att bevara våra öppna landskap, vår hållbara matförsörjning och den biologiska mångfalden.

I detta klimat är det inte förvånande att Miljöpartiet kräver obligatorisk kameraövervakning på samtliga slakterier. Ett förslag som varken är i paritet med problemen eller genomtänkt.

Redan i dag är veterinärer närvarande vid 95 procent av alla slakter och många slakterier väljer frivilligt att övervaka sin egen verksamhet med kamera. Utöver följer även frågor om integritet vid ett införande. Vem ska få tillgång till vilken övervakning, vid vilken tidpunkt?

Miljöpartiet driver inte integritetskränkande förslag om total kameraövervakning i miljöer där människor känner sig hotade och utsatta, det borde var lika orimligt att kräva det på slakterier. Djuren kan i stället skyddas bättre genom att man ser till att orosanmälningar om felaktigheter följs upp bättre än vad de gör i dag.

Det är även paradoxalt hur partier som i vanliga fall är principiellt emot höjda straff är naivt positiva till att grovt djurplågeri alltid ska leda till fängelse och att höja maxstraffet till fyra års fängelse från dagens två år.

Straffet i dag för grov misshandel mot människa är från fyra till max tio år. Det är orimligt att grovt djurplågeri ska kunna leda till samma påföljd som en grov misshandel mot människa.

Det blir allt svårare att vara bonde i Sverige. Bönder får höra allt ifrån att de själva är ansvariga för klimatproblemen genom deras kossors rapande till att de misshandlar sina djur dagligen. Lönsamheten blir även sämre för allt fler, med ständigt nya regleringar från politiken.

I slutet av 1980-talet fanns det nästan 40 000 mjölkbönder i landet, i dag finns det knappt 3 000. De som säger att hoten och hatet mot bönderna inte är en av anledningarna till detta är blinda. Enligt en granskning av Göteborgsposten genomfördes 200 dåd mot bönder mellan 2017 och 2019 av så kallade djurrättsaktivister.

Jag menar att ingen annan bransch i Sverige blir lika hårt granskad och ifrågasatt som det svenska jordbruket. Vi får inte glömma bort det fundamentala, att vanvårdade djur är undantag och inte regel i svensk djurhållning.

Reaktionerna efter avslöjande av ett fåtal missförhållanden är inte i paritet med problemen inom svensk djurhållning. Svenskt jordbruk är viktigt för vårt klimat, miljö och tillväxt, samtidigt som det är världsbäst på djurhållning. Men för att jordbruket även i framtiden ska tillåtas vara det behöver den rådande häxjakten upphöra.

Johannes Thernström

Ledamot i Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse

MILJÖPARITET I REPLIK: Vi har ett ansvar för djuren

UPPDRAG GRANSKNING OCH KRAV:

Kritiserat Krav-slakteri stoppar slakten

Krav i replik: ”Inte systemfel i kontrollen”

Krav om granskningen: Stämmer inte med vår bild

Kravbönder: ”Liten klick gör stor skada”

Ledare: Låt inte enskilda fall drabba hela näringen