facebooktwittermail d

Oförändrat index vid mejeriauktion

Prisindex blev oförändrat vid dagens mejeriauktion Global Dairy Trade.

Vid förra auktionen i början av juli slutade auktionen med en nedgång på 0,4 procent. Vid dagens auktion blev index oförändrat.

Mest backade laktos där index slutade på -4 procent. Smör backade med -5 procent jämfört med -3,1 förra auktionen.

Kärnmjölkspulver slutade p -0,5 och skummjölkspulvret på -1,1.

Bara helmjölkspulver visade en uppgång med +1,9 procent.

Under auktionen såldes 31 348 ton. Det är något mindre än de 32 500 ton som såldes vid förra auktionen.