facebooktwittermail d

Oförändrade grispriser - trots gynnsam marknad

Vårvärme, påsk, lediga dagar och förbättrad marknadssituation. Trots det är grisnoteringen hos Sveriges två största slakterikoncerner oförändrad nästa vecka.

Scan har inte höjt grundnoteringen sedan vecka 9 då slaktgrisarna höjdes med 30 öre kilot till 9,75 kronor. Förra veckan höjde KLS Ugglarps med 30 öre och leverantörer med kontrakt får 11,90 kronor kilot.

Olika syn på tillägg


Johan Andersson, vd för KLS Ugglarps, förklarar skillnaden på nästan två kronor mellan de två slakterierna med effektivitet och olika syn på tillägg.

- Vi har mindre tillägg. Vi försöker höja noteringen i den takt som marknaden förbättras.

Scans informationsdirektör Margareta Thorgren håller med om tilläggen:

- Jag kan inte gå in på hur våra avtal med leverantörerna ser ut men visst, noteringen kan vara en sak och verkligheten kanske ser annorlunda ut.

Betalar högst


Av slakterierna betalar halländska Ginsten den högsta grundnoteringen för grisar. Den här och även nästa vecka ligger den på 13,50 kronor kilot.

Bengt-Göran Bengtsson på Ginsten förklarar att Ginsten har ett enda tillägg och det är lastningstillägg. Lägst lastningstillägg, 5 kronor per gris, får den bonde som skickar 25-50 grisar i veckan. Högst, 17 kronor, får den som skickar över 200 grisar i veckan.

- Annars har vi inte en massa extratillägg. Ger man tillägg till några så drabbar det andra, så måste man tänka. Vi anser att en gris är lika mycket värd oavsett om den kommer från Johansson eller Pettersson. Jan Olsson