facebooktwittermail

Offensiv för svenskt kött

I nästa vecka lanserar branschorganisationen Svenskt Kött en nationell kampanj för att upplysa om de svenska uppfödarnas svårigheter.

Målet är att sprida kunskap om svenskt djurskydd och att konkurrensen från importerat kött gör det omöjligt för svenska djuruppfödare att få någon lönsamhet i verksamheten, skriver tidningen Resumé.

"Vidriga förhållanden"


- I 20 års tid har det varit svårt för djuruppfödare i Sverige. Vi har väldigt stränga djurskyddslagar här i landet och samtidigt är det okej att importera kött från andra länder där djuren har levt under vidriga förhållanden, säger Fredrik Lundgren, strateg och projektledare på kommunikationsbyrån Hilanders Kitchen som varit med och formulerat budskapen.

Fredrik Lundgren hoppas att konsumenterna ska tänka till när de tar del av kampanjen.

- Vi vill inte att folk ska äta mer kött utan rätt kött när de väl äter det, säger han till Resumé.

Annonserna ska publiceras i ett antal dagstidningar på riks- och regionalnivå. Detta är enligt tidningen den första av flera kampanjer som Svenskt Kött och Hilanders Kitchen kommer att lansera under året. ATL.nu