facebooktwittermail d

Oerhört viktigt att alla fåglar hålls inne

Alla tamfåglar måste hållas inomhus för att minska kontakten med vilda fåglar - i hela landet.

Fågelinfluensa hos vilda fåglar har lett till att Jordbruksverket rekommenderar att all tamfåglar måste hållas inomhus.
Fågelinfluensa hos vilda fåglar har lett till att Jordbruksverket rekommenderar att all tamfåglar måste hållas inomhus. FOTO: ANN LINDÉN

Jordbruksverket behåller smittskyddsnivå 2 för fjäderfä trots att inga nya fall av fågelinfluensan H5N8 har konstaterats i tamfågelbesättningar i landet.

- Vi kan konstatera att vi har en geografisk utbredning av fågelinfluensan i landet. Det är inte bara Skåne och inte längre bara sjöfågel utan även andra viltfåglar som drabbats. Det var inte oväntat när vi ser hur det ser ut i övriga Europa, säger Katharina Gielen, enhetschef på Jordbruksverket.

Malmö och Gotland

Fågelinfluensa har bland annat konstaterats hos vilda fåglar i centrala Malmö men också på Gotland och på Åland.

- Tack och lov har bara en tamfågelbesättning drabbats. Vi har hanterat några misstankar som kunnat avfärdas. Det gäller bland annat en kycklingproducent utanför Lund men också mindre hobbybesättningar med tamfågel i Varbergstrakten och Nynäshamn, säger Katharina Gielen.

Även Newcastle

Tidigare har 210 000 värphöns avlivats till följd av att fågelinfluensan upptäcktes på en anläggning i Mörarp i Helsingborgstrakten. I november upptäcktes också Newcastlesjukan i en besättning värphöns på en anläggning i Skåne. Där fortsätter saneringsarbetet. Inga nya utbrott av den mycket smittsamma Newcastle har upptäckts i Sverige utöver på den aktuella gården.

Jordbruksverket uppmanar fortsatt allmänheten att meddela SVA om döda viltfåglar upptäcks.

- Vi håller koll på det här för att skydda våra tamfåglar. Det är oerhört viktig att fågeluppfödare håller sig till de regler som gäller vid den förhöjda skyddsnivån. Bland annat måste fjäderfä hållas inomhus, säger Kathrina Gielen.

När det gäller de två drabbade gårdarna finns också restriktionerna för bland annat transporter till och från anläggningarna.

Läs mer: Flera nya fall av fågelinfluensa

Läs mer: 200 värphöns avlivas

Läs mer: Drabbade äggproducenten berättar om utbrottet

Läs mer: Ytterligare 40 000 värphöns avlivas

Läs mer: Fågelinfluensa konstaterad i Skåne