facebooktwittermail d

Oenighet i EU om biodrivmedel

Det råder stor oenighet mellan EU-parlamentet och medlemsländerna om planerna på nya regler för biodrivmedel.

Flera medlemsländer vill att EU-parlamentet ska göra ett antal bestämmelser vagare i lagförslaget.

Förhandlingar under onsdagen slutade utan att någon ny text togs fram om att begränsa användningen av livsmedelsbaserade biodrivmedel, rapporterar nättidningen Euractiv.

Vill se ett tak

Den ökande användningen av biodrivmedel har ökat skogsavverkningen och bidragit till högre livsmedelspriser, enligt kommissionen, som vill sätta ett tak att högst 7 procent av de förnybara drivmedel som används i transportnäringen 2020 ska komma från grödor som kan användas för livsmedel eller foder. 

Men rådet och EU-parlamentet är oeniga om var taket ska ligga. Parlamentet vill se ett tak på 6 procent, medan rådet vill se ett 7-procentigt tak. 

Bindande mål

Man är inte heller enig om bindande mål för biobränslen från andra eller tredje generationens biobränsle, som görs på råvaror som sopor och restprodukter eller alger. 

Rådet vill ha ett valfritt mål på 0,5 procent, medan parlamentet föreslår ett obligatoriskt mål på 1,5 procent.

– Det är synd att målet med en mer ambitiös och juridiskt bindande mål för avancerade biobränslen blockeras av rådet, säger EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) till nättidningen Euroactiv.

Ett nytt förhandlingsmöte är i april.