facebooktwittermail

Oenig styrelse tog halvt beslut om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan. Men först ska de utveckla ett nytt arbetssätt för dokumentation av miljövärden, vilket väntas bli klart till nästa årsskifte.

Skogstyrelsen upphör med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan. Men först ska de utveckla arbetssätt ”för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden”.
Skogstyrelsen upphör med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan. Men först ska de utveckla arbetssätt ”för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden”. FOTO: MATS P. OSTELIUS

En av frågorna på Skogsstyrelsens bord vid gårdagens styrelsemöte var registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan. I en utredning har Skogsstyrelsen kommit fram till att det finns flera faktorer som talar emot registreringen. Bland annat påverkar det tilltron för tillsynsverksamheten samt att ”Skogsstyrelsen ofrivilligt har blivit en garant för certifierade aktörers åtaganden om att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk”, som de skriver i utredningen.

Upphör om ett år

Styrelsen beslutade också att registreringen i samband med avverkningsanmälan ska upphöra - i sinom tid.

– Beslutet innebär att styrelsen ger i uppdrag åt generaldirektören att ta fram ett utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning vid handläggning av avverkningsanmälningar så att Skogsstyrelsen kan upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast 31 december 2020, säger Mats Wiberg, styrelseordförande, i ett pressmeddelande.

Även efter att registreringen vid avverkningsanmälningar upphör kommer Skogsstyrelsen fortsätta att registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamheten.

Oenig styrelse

Men styrelsen var inte enig om beslutet. På Twitter skriver ledamoten Mikael Karlsson, miljöforskare och tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen: ”Styrelsen i Skogstyrelsen oeniga om nyckelbiotoper. Generaldirektören tvingades backa men ett förhastat beslut forcerades fram, med oklar innebörd. Därför är nu styrelsen oenig, för första gången på flera år.”

Längre ned i samma twitter-tråd antyder han också att det kan vara bättre att göra om Skogsstyrelsen från en styrelsemyndighet till en enrådighetsmyndighet med insynsråd, som exempelvis Naturvårdsverket, MSB och Migrationsverket.