facebooktwittermail d

OECD-ministrar antog deklaration om jordbruk

Jordbruksministrarna enades om de viktigaste prioriteringarna för världens lantbruk.

Som brukligt är vid den här sortens tillställningar är det inte direkt några skarpa formuleringar som kan antas. Men de samlade jordbruksministrarna kunde ställa sig bakom uttalanden om att jordbrukets produktivitet måste höjas samtidigt som verksamheten måste bli miljövänligare.

I deklarationen lyfts även forskning och innovation, handel och utveckling av riskhanteringsverktyg för livsmedelsproduktionen som viktiga prioriteringar.

Antibiotikaresistens nämns som en av de utmaningar som det globala livsmedelssystemet står inför i dag.