facebooktwittermail d

Odlingsplats viktig för maltkornskvalité

Proteinsammansättning kan bli ett betalningsgrundande mått på maltkorn i framtiden, visar forskning från SLU.

Proteinhalten i maltkorn har länge använts som kvalitetsmått på maltkorn. Är proteinhalten för hög blir ölet grumligt medan en för låg proteinhalt ger problem vid mältningen.

Men sammansättningen av proteiner kan vara lika viktig för ölkvaliteten.
- Proteinhalt och proteinsammansättning interagerar. Genom att använda båda kan vi komma närmare en bra kvalitet, säger Eva Johansson, professor på Sveriges lantbruksuniversitet.

Odlingsplatsen viktig


Projektet visade också att odlingsplatsen var viktigast för proteinsammansättningen.

Gödseltyp och placering av gödsel spelade mindre roll. Vad det var i jorden som påverkade sammansättningen är däremot inte utrett.

- Det skulle vi gärna vilja undersöka, tillägger hon.

Dataprogram hjälper


Visionen är ett dataprogram där lantbrukare kan mata in uppgifter om bland annat plats, jord och väderdata och få tillbaka ett åtgärdsprogram för att få den bästa kvaliteten på det hon eller han odlar.

Att kunna mäta proteinsammansättningen med så kallad NIR-mätning är också ett mål. I dag används tekniken för att mäta proteinhalt och vattenhalt på spannmålskärnor men inte proteinsammansättning.

Enklare vid inköp


Kan tekniken utnyttjas även för att mäta proteinsammansättningen blir det mycket enklare att använda måttet vid inköp av spannmål.

Man skulle också kunna använda tekniken i fält för att mäta sammansättning och därmed bestämma optimal skördetidpunkt, säger Eva Johansson.

När kan allt detta användas i praktiken tror du?


- Det tar nog mellan fem och tio år, kanske närmare tio år. Malin Eborn