facebooktwittermail d

Odlingen av raps ökar – men efterfrågan är fortsatt stark

Odlare får just nu uppemot tre gånger så mycket betalat för raps som för vete. Och mycket talar för att de höga rapspriserna består även nästa år.