facebooktwittermail

Odlingen av genmodifierade grödor ökar

Det odlas genmodifierat på 185 miljoner hektar världen över.

Efter en nedgång 2015 ökade den genmodifierade arealen i världen med tre procent 2016. Förra året odlades det genmodifierade grödor på 185,1 miljoner hektar, enligt ISAAA, en organisation som förespråkar genmodifierat jordbruk. Totalt 27 länder har kommersiell gmo-odling. De största arealerna finns i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kanada och Indien. I EU odlas det genmodifierad majs i kommersiell skala i Spanien, Portugal, Slovakien och Tjeckien, totalt 136 000 hektar. Det är enligt ISAAA en ökning på 17 procent jämfört med föregående år.

Den största gmo-grödan är soja, 78 procent av all sojaareal odlas med genmodifierat utsäde, och det växer soja på 50 procent av den genmodifierade arealen. Den näst största gmo-grödan är majs. Enbart tolerans mot växtskyddsmedel är fortfarande den vanligaste genmodifieringen sett till arealen, men den minskar i förhållande till grödor med flera genmodifierade egenskaper som ökar kraftigt.