facebooktwittermail d

Odling i lösning – en framtida utväg

DEL 2 Framtidens mat

Odling inomhus i näringslösning och med LED-lampor kan vara lösningen på städernas framtida matproblem. Vanligaste grödan i dessa system är dock marijuana, en av få som är lönsamma.