facebooktwittermail

Risk för bakslag för nya vallfröodlare

Lönsamheten i vallfröodlingen har urholkats när lantbrukare tagit på sig mer kostnader utan att få bättre betalt, anser odlarföreningens ordförande. Uppköparsidan tillbakavisar kritiken.

FOTO: HANS DAHLGREN

De senaste åren har vallfröarealen i Sverige ökat. I år planeras 19 400 hektar besiktigas in och i kampanjer söks ännu fler odlare.