facebooktwittermail d

Odlare ges chans att minska läckage själva

Säkert Växtskydd testar ett nytt grepp för att minska läckage till vattendrag i Skåne. Moroten för odlare är att få behålla viktiga ogräsmedel.