facebooktwittermail

Observatorium för bättre dialog

En ny webbplats ska bidra till en förbättrad dialog om hur landskapet i Skåne planeras och förvaltas. Ett flöde av resonemang, filmer och intervjuer utlovas.

- Jag hoppas att initiativet blir framgångsrikt, att det sprider kunskap, uppmuntrar till diskussion och framförallt att det bidrar till en fortsatt klok användning och förvaltning av vår mark, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en kommentar.

Länka samman


Landskapsobservatorium, som webbplatsen heter, är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, SLU, LRF Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Målet är att öka dialogen mellan landskapets aktörer och att länka samman det som sker i staden med det som sker på landsbygden, skriver länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.
- Det har länge saknats ett forum för samtal och resonemang om landskapet och de processer som driver på landskapets utveckling i stort, säger Louise Andersson vid länsstyrelsen. ATL.nu